مهمترین دلیل چاقی شما؛ کم غذا می خورید!

مهمترین دلیل چاقی شما؛ کم غذا می خورید!

بیشتر متخصصین تغذیه اذعان می کنند بیشتر مراجعین آن ها در برنامه های تناسب اندام شکست می خورند چون وعده های غذایی مرتبی ندارند. آن ها می گویند هر فرد باید سه وعده اصلی و دو میان وعده مصرف کند تا بتواند به تناسب اندام برسد. پس نظم در وعده های غذایی را جدی بگیرید.

منبع:

http://www.mensfitness.com/training/pro-tips/top-25-fitness-tips-and-strategies-experts-0

http://tele-teb.com

دسته بندی :

تغذیه و تناسب اندام


نویسنده :

هدی دوست محمدی


تاریخ انتشار :

13 شهریور، 1395