پیش از تمرینات بدن سازی، ذهن خود را ورزش دهید

پیش از تمرینات بدن سازی، ذهن خود را ورزش دهید

مغز خود برای انجام تمرینات ورزشی آماده سازید. فراموش نکنید که گرم کردن و فعال نمودن مغز نیز به اندازه‏ی گرم‏کردن ماهیچه هایتان اهمیت دارد چراکه این سیستم مرکزی اعصاب شماست که به ماهیچه‏هایتان فرمان حرکت می‏دهد. برای این کار درحالی که خم میشوید درست در حالتی که میخواهید بشینید بر روی یک پای خود ایستاده و سعی کنید با دست مخالف خود زمین را لمس نمایید این حرکت را در دو ست 12 تایی تکرار نمایید.


دسته بندی :

تغذیه و تناسب اندام


نویسنده :

هدی دوست محمدی


تاریخ انتشار :

28 شهریور، 1395