تمام ضد آفتاب ها آکنه را تشدید نمی کنند

تمام ضد آفتاب ها آکنه را تشدید نمی کنند

مراقبت های پوستی در برابر آفتاب یک ضرورت است اما برخی افراد به دلیل ترس از افزایش آکنه به وسیله ضد آفتاب ها از آن ها استفاده نمی کنند. این یک تصمیم اشتباه است زیرا آفتاب سوختگی خود می توانند سبب تشدید حساسیت پوست و ایجاد آکنه شوند. پس به جای حذف ضد آفتاب از برنامه روزانه، از ضد آفتاب های مخصوص پوست های چرب و آکنه دار استفاده کنید

منبع:

http://www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/acne

http://tele-teb.com


دسته بندی :

پوست، مو و زیبایی


نویسنده :

هدی دوست محمدی


تاریخ انتشار :

20 فروردین، 1395