نوجوانانی آسیایی تبار که الکل استفاده میکنند، بیشتر به آکنه دچار میشوند

نوجوانانی آسیایی تبار که الکل استفاده میکنند، بیشتر به آکنه دچار میشوند

بسیاری از نوجوانان نژاد آسیایی دچار فقدان یا کمبود آنزیم هایی هستند که کبد از آنها برای شکستن استالدهید که در اثر مصرف الکل تولید می شود استفاده می کند. استالدهید به سرعت در بدن پخش می شود و از عوارض آن قرمزی و تحریک پوست می باشد. تنها پس از چند دقیقه از مصرف، تحریک پوست موجب تولید بیش از حد سبوم (چربی پوست) می شود، در نتیجه منافذ پوست مسدود شده و بعد از محو قرمزی پوست، جوشهای سر سفید ظاهر می گردند.

منبع:

http://www.facingacne.com/teen-acne-treatments/

http://tele-teb.com

دسته بندی :

پوست، مو و زیبایی


نویسنده :

هدی دوست محمدی


تاریخ انتشار :

05 مهر، 1395