اگر تنها ورزش می کنید از خود فیلم بگیرید

اگر تنها ورزش می کنید از خود فیلم بگیرید

شاید کمی احمقانه به نظر برسد، اما اگر از تمرینات خود فیلم بگیرید، احساس مسؤولیت شما در غیاب یک مربی بدن سازی و یا یک دوست که با او ورزش می کنید بیشتر می شود. به علاوه، پخش مجدد این ویدئو به شما کمک می کند تا متوجه اشتباهاتی که در حین انجام برخی حرکات ورزشی انجام می دهید بشوید. اشتباهاتی که معمولاً در حالت عادی نادیده گرفته می شود.

منبع:

http://www.shape.com/fitness/tips/7-tricks-push-yourself-when-youre-exercising-alone

http://tele-teb.com

دسته بندی :

تغذیه و تناسب اندام


نویسنده :

هدی دوست محمدی


تاریخ انتشار :

05 مهر، 1395