آیا مادران در ایجاد خال های مادرزادی مقصرند؟!

آیا مادران در ایجاد خال های مادرزادی مقصرند؟!

از ایجاد خال های مادرزادی نمی توان پیش گیری کرد و نمی توان گفت که این خال ها در اثر انجام دادن یا ندادن کاری توسط مادران در دوران بارداری ایجاد شده است. بنابراین آنچه عوام در این باره می گویند حقیقت ندارد! علت بیشتر خال های مادرزادی شناخته شده نیست و احتمال اینکه به ضربات وارد شده به پوست در هنگام زایمان نیز ربط داشته باشد بسیار ضعیف است.

خال های مادرزادی دو گونه هستند: گونه ای که از رگ های خونی ایجاد می شود و گونه ای که از رشد سلول های سازنده پیگمان منشأ می گیرد.

منبع:

http://m.kidshealth.org

http://tele-teb.com

دسته بندی :

پوست، مو و زیبایی


نویسنده :

زهره فرهمند


تاریخ انتشار :

19 مهر، 1395