غذاهای شگفت انگیز برای مقابله با سرماخوردگی 3

غذاهای شگفت انگیز برای مقابله با سرماخوردگی 3

سوپ مرغ:

پشت این باور قدیمی که سوپ مرغ بهبودی در سرماخوردگی را تسریع می بخشد یک حقیقت علمی وجود دارد. اول این که مایعات گرم آب بدن را تامین می کنند و باعث می شوند که دفع موکوس راحت تر و درد گلو نیز کم تر شود. دوم این که تحقیقات نشان می دهند که آب، سبزیجات و مرغ موجود در سوپ خاصیت ضد التهابی دارند. همچنین طبق این مطالعات حرکت نوتروفیل ها (گلبول های سفید) به وسیله سوپ مرغ کاهش پیدا می کنند.

محتویات سوپی که در این مطالعه استفاده شده اند شامل مرغ، پیاز، سیب زمینی، هویچ، کرفس، شلغم، جعفری، نمک و فلفل بوده است.

منبع:

http://www.livestrong.com/slideshow/1011247-7-surprising-foods-combat-winter-colds/#slide=1

http://tele-teb.com

دسته بندی :

عمومی


نویسنده :

مهتاب فروهی


تاریخ انتشار :

28 مهر، 1395