آیا با کندن موهای سفید تعداد آن هابیشتر می شود؟

آیا با کندن موهای سفید تعداد آن هابیشتر می شود؟

این موضوع حقیقت ندارد، اما بیشتر افراد به همین دلیل از کنده شدن موهای سفید خود هراس دارند. تعداد موهای سفید با کندن آن ها بیشتر نخواهد شد زیرا به همان تعداد اولیه مو از یک فولیکول رشد خواهد کرد و موهای اطراف آن نیز تا وقتی سلول های رنگدانه ای خودشان از بین نروند سفید نمی شوند. اما به هر حال پزشکان کندن مو را توصیه نمی کنند، چون این کار ممکن است به فولیکول مو آسیب بزند و آسیب های مکرر می توانند عفونت ، اسکار و یا نقاط بدون مو در سرایجاد کنند.

منبع:

http://uamshealth.com/healthlibrary2/medicalmyths/pullinggrayhair

http://tele-teb.com

دسته بندی :

پوست، مو و زیبایی


نویسنده :

زهره فرهمند


تاریخ انتشار :

28 مهر، 1395