چرا باید آکنه را درمان کرد؟

چرا باید آکنه را درمان کرد؟

برخی از افسانه ها و خرافات می گویند که باید اجازه بدهید آکنه دوره ی خودش را طی کند اما متخصصان پوست به دلایل زیادی عقیده دارند که آکنه باید درمان شود :

- بدون درمان ممکن است پس از ناپدید شدن جوش ها جای زخم و یا نقاط سیاه باقی بماند.

- درمان آکنه اغلب موجب افزایش اعتماد به نفس در شخص می شود.

- در حال حاضر روش های درمانی موثری برای آکنه وجود دارد. بنابراین پزشکان دلیلی نمی بینند که فرد آن را تحمل کند.

:منبع

https://www.aad.org/public/diseases/acne-and-rosacea/acne

http://tele-teb.com

دسته بندی :

پوست، مو و زیبایی


نویسنده :

زهره فرهمند


تاریخ انتشار :

01 آبان، 1395