کدام یک در کاهش وزن موثرتر است، رژیم غذایی یا ورزش؟

کدام یک در کاهش وزن موثرتر است، رژیم غذایی یا ورزش؟

در حقیقت این پرسش بدون جواب است. رژیم غذایی و ورزش هر دو اهمیت دارند و به اندازه ای به هم وابسته اند که نمی توان یکی را بدون دیگری در نظر گرفت. به طور مثال ممکن است شما با رژیم غذایی و بدون انجام هیچ ورزشی بتوانید وزن خود را کم کنید؛ اما تنها درصد خیلی کمی از افراد می توانند بدون ورزش آن را حفظ کنند. بنابراین اگرچه رژیم غذایی برای شروع کاهش وزن عامل مهمی است، اما برای این که وزنتان دوباره افزایش پیدا نکند باید ورزش کنید. در این مرحله از اهمیت رژیم غذایی نیز کاسته نمی شود و همچنان تغذیه نیز باید مناسب باقی بماند. در واقع ورزش را باید همیشه به عنوان قسمتی از زندگی روزمره ی خود قرار دهید تا متابولیسم بدنتان تنظیم شود و به تناسب غذایی که می خورید کالری بسوزانید.

منبع:

http://www.webmd.com/diet/obesity/video/diet-or-exercise-which-is-more-important-for-losing-weight

http://tele-teb.com

دسته بندی :

تغذیه و تناسب اندام


نویسنده :

مهتاب فروهی


تاریخ انتشار :

05 آبان، 1395