قبل از تمرین چه باید بخوریم؟ (بخش 1)

قبل از تمرین چه باید بخوریم؟ (بخش 1)

برای کسانی که در برنامه روزانه خود ورزش را گنجانده اند موادغذایی مصرف شده قبل و بعد از تمرین بسیار با اهمیت است. البته هر فرد بستگی به هدف و فعالیت روزانه اش نیازهای تغذیه ای متفاوتی خواهد داشت. میان وعده ها می توانند کربوهیدرات ،چربی و پروتئین و انرژی مورد نیاز تمرین را تامین کنند وبه ریکاوری سریع تر کمک کنند.

میان وعده های قبل از تمرین: بدن نه فقط در طول یک ساعت تمرین بلکه به طور 24 ساعته در حال ساخت عضلات و ریکاوری است. خوشبختانه زمان بندی هوشمندانه جهت مصرف این میان وعده ها می تواند انرژی مورد نیاز برای عضله سازی و سوزاندن چربی ها و ریکاوری را به بهترین شکل ممکن فراهم کند. نیم تا یک ساعت قبل از ورزش بستگی به سایز و محتوای میان وعده می تواند مصرف شود. آماده هستید؟

منبع:

http://greatist.com/fitness/50-awesome-pre-and-post-workout-snacks

http://tele-teb.com

دسته بندی :

تغذیه و تناسب اندام


نویسنده :

مهتاب فروهی


تاریخ انتشار :

08 آبان، 1395