بی خوابی و اضافه وزن

بی خوابی و اضافه وزن

دو دلیل برای ارتباط بین بی خوابی و اضافه وزن وجود دارد. اول آنکه وقتی تا دیر وقت بیدار می مانید، تمایل به ریزه خواری پیدا می کنید که این به معنی افزایش کالری دریافتی است. دلیل دوم به داخل بدن شما بر می گردد. با محروم کردن بدن از خواب شبانه، سطح هرمون های بدن تغییر می کند و باعث افزایش اشتها و از بین رفتن احساس سیری می شود.

منبع:

http://www.webmd.com/menopause/features/oh-do-you-know-the-muffin-top

http://tele-teb.com

دسته بندی :

تغذیه و تناسب اندام


نویسنده :

هدی دوست محمدی


تاریخ انتشار :

22 اردیبهشت، 1395