درمان های خانگی میخچه

درمان های خانگی میخچه

لایه برداری ملایم با یک فرچه ی نرم یا کیسه و سنگ پا در حمام می تواند به برداشت بافت مرده کمک کند و استعمال کرم های مرطوب کننده در نرم شدن پوست و بهبودی ناحیه موثر می باشد. اگرچه گاهی نیاز است که پزشک سطح ضایعه را بتراشد تا از ضخامت آن کم شود و بهبودی سریع تر صورت بگیرد. کرم های موثرتر حاوی اوره نیز در داروخانه موجود هستند، اما باید حتما با تجویز پزشک مصرف شوند. فراموش نکنید که مرطوب کردن پوست کثیف و عفونی ممکن است شرایطی مانند عفونت قارچی پا را بدتر کند.

چسب میخچه اگر به درستی بر روی ضایعه قرار بگیرد می تواند اثر فشاری روی پوست را کم کرده و در بهبودی ضایعه موثر باشد.

داروهای مایعی که معمولا حاوی اسید سیالیک هستند نیز در بهبودی موثرند اما برای هر شخصی مناسب نبوده و باید تحت نظر پزشک مصرف شوند.

بعضی از میخچه ها آلودگی باکتریایی نیز پیدا می کنند که پزشک با آنتی بیوتیک خوراکی و یا خارج کردن چرک، آن را درمان می کند و درمان های خانگی ممکن است فقط شرایط را بدتر کند.

منبع:

http://www.webmd.boots.com/foot-care/corns-calluses-symptoms-diagnosis-treatment?page=2

http://www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/understanding-corns-calluses-treatment

http://tele-teb.com

دسته بندی :

نویسنده :

زهره فرهمند


تاریخ انتشار :

16 آبان، 1395