چگونه می توانیم بفهمیم یک خال سرطانی می شود یا خیر؟

چگونه می توانیم بفهمیم یک خال سرطانی می شود یا خیر؟

بیشتر خال ها خطرناک نیستند. خال هایی که بیشتر احتمال دارد سرطانی شوند آن هایی هستند که از سایر خال های موجود روی پوست شما متمایز باشند یا آنهایی که برای اولین بار بعد از 30 سالگی ظاهر می شوند. اگر تغییری در رنگ ارتفاع خال از سطح پوست، سایز یا شکل خال دیدید، به یک درماتولوژیست مراجعه کنید تا آن را ارزیابی کند. همچنین در صورت خونریزی، ترشح، خارش یا درد حتما به پزشک مراجعه کنید.


دسته بندی :

پوست، مو و زیبایی


نویسنده :

هدی دوست محمدی


تاریخ انتشار :

22 اردیبهشت، 1395