میخچه را با زگیل کف پا اشتباه نگیرید

میخچه را با زگیل کف پا اشتباه نگیرید

زگیل کف پا در اثر یک عامل ویروسی ایجاد می شود و اغلب نقاط سیاهی در سطح آن وجود دارد. زگیل ها ضایعات عفونی و قابل سرایت می باشند و حتما باید توسط پزشک درمان شوند. پینه و میخچه ی پا بیشتر در اثر انواع مختلف فشار وارد به پوست پا مانند کفش نامناسب ایجاد می گردند و گاهی با برداشتن عامل فشار و درمان های خانگی به تدریج رفع می شوند. ولی در صورتی که ضایعه ناحیه ی عمیق یا وسیعی از پوست را درگیر کرده، ظاهر چرکی و عفونی دارد و یا پا یا ناخن هایتان به عفونت قارچی نیز مبتلا می باشد؛ برای درمان به پزشک مراجعه کنید. گاهی اوقات تشخیص زگیل از میخچه نیز مشکل بوده و باید توسط پزشک صورت بگیرد.

منبع:

http://www.webmd.boots.com/foot-care/corns-calluses-symptoms-diagnosis-treatment?page=2

http://www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/understanding-corns-calluses-treatment

http://tele-teb.com

دسته بندی :

نویسنده :

زهره فرهمند


تاریخ انتشار :

03 آذر، 1395