مشکلات ناخن و عوامل آن را بیشتر بشناسیم

مشکلات ناخن و عوامل آن را بیشتر بشناسیم

• عفونت های قارچی که حدود نیمی از مشکلات ناخن را تشکیل می دهند و بیشتر در ناخن شست پا شایع می باشد؛ زیرا انگشتان شست پا در معرض گرما و رطوبت بوده و وزن زیادی را تحمل می کنند.

• ملانوما که خطرناکترین نوع سرطان پوست است، در موارد کمی می تواند در زیر ناخن ها ایجاد شود و حتی ممکن است با آسیب های فیزیکی وارد به ناخن اشتباه گرفته شود.

• لکه های سفید رنگ روی ناخن که معمولا در اثر وارد شدن ضربه به ناخن ایجاد شوند.

• خطوط عمودی در زیر ناخن که به دنبال ضربه و یا برخی از داروها و بیماری ها ظاهر می شود.

• عفونت های باکتریایی که اغلب در پی وارد شدن ضربه به ناخن، بهداشت ضعیف پوست، جویدن ناخن، مکیدن شست و یا تماس زیاد با آب ایجاد می شوند.

• ناخن های شست فرو رفته که در اثر کوتاه کردن نامناسب ناخن، مشکلات گوارشی و یا کفش تنگ به وجود می آید.

منبع:

https://www.aad.org/media/stats/prevention-and-care/nail-care

http://tele-teb.com

دسته بندی :

پوست، مو و زیبایی


نویسنده :

زهره فرهمند


تاریخ انتشار :

03 آذر، 1395