عامل ایجاد کننده قرمزی بینی و گونه ها چیست؟

عامل ایجاد کننده قرمزی بینی و گونه ها چیست؟

علت ایجاد روزاسه یا قرمزی و جوش روی بینی و گونه ها به خوبی مشخص نیست، اما نظریه های مختلفی در مورد آن وجود دارد. یکی از عوامل دخیل در آن می تواند اختلالات عروق خونی باشد و یا مایت های میکروسکوپی پوست و قارچ ها، عوامل روانی و یا نوعی اختلال در بافت پیوندی زیر پوست. اگر چه علت به وجود آورنده روزاسه هنوز مورد تردید است؛ اما این بیماری بیشتر در افرادی دیده می شود که پوستشان در اثر عوامل محرک سریعتر از افراد دیگر دچار قرمزی می گردد.

منبع:

http://www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/understanding-rosacea-basics

http://tele-teb.com

دسته بندی :

نویسنده :

زهره فرهمند


تاریخ انتشار :

04 آذر، 1395