علایم پنج گانه ملانوم

علایم پنج گانه ملانوم

وقتی خال را ارزیابی می کنید، این علایم را به خاطر داشته باشید، هر یک از این علایم می تواند علامت ملانوم باشد، پس در صورت مشاهده به درماتولوژیست مراجعه کنید.

ت: تقارن

خال که دو نیمه آن با هم تقارن ندارند

م: مرزهای غیرعادی

خالی که مرزهای نامشخصی دارد یا حلزونی شکل است(مرکز تیره و اطراف روشن)

ر: رنگ خال

خالی که سایه هایی از رنگ های ترکیبی از سیاه، قهوه ای سفید، قرمز و/ یا آبی دارند.

ق: قطر زیاد

خالی کهقطری بزرگتر از پاک کن سر مدادی دارد.

ت: تغییر

خالی که سایز، شکل یا رنگش در طول زمان تغییر کند.

ت: تازه

خالی که به طور ناگهانی ایجاد شود، به خصوص بعد از بیست سالگی

آ: آزار دهنده

خالی که خونریزی، خارش یا درد دارد

بیشتر خال ها بی خطر هستند اما رصد تغییرات خال ها و تعیین موارد مشکوک می تواند سرطان را در مراحل اولیه، وقتی که بیشترین درمان پذیری را دارد، شناشایی کند.


دسته بندی :

پوست، مو و زیبایی


نویسنده :

هدی دوست محمدی


تاریخ انتشار :

25 اردیبهشت، 1395