چه کسانی باید از نظر ابتلا به HIV بررسی شوند؟

چه کسانی باید از نظر ابتلا به HIV بررسی شوند؟

• همه افراد بین۱۳ تا ۶۴ سال (حداقل یکبار باید آزمایش بدهند).

• خانم های باردار و یا کسانی که قصد باردار شدن دارند (باید هر چه زودتر از نظر HIV آزمایش شوند).

در صورتی که شخص یکی از شرایط زیر را داشته باشد؛ باید حداقل یکبار در سال آزمایش بدهد:

• افرادی که رفتارهای پرخطر جنسی داشته اند.

• معتادان تزریقی و کسانی که از سوزن مشترک استفاده کرده اند.

• افرادی که خود و یا شریک جنسی آن ها مبتلا به هر یک از انواع بیماریهای مقاربتی ویروسی و باکتریایی و انگلی باشد.

• افراد مبتلا به هپاتیت و سل

منبع:

https://www.cdc.gov/hiv/pdf/library/factsheets/hiv-testing-101-info-sheet.pdf

http://tele-teb.com

دسته بندی :

عمومی


نویسنده :

زهره فرهمند


تاریخ انتشار :

13 آذر، 1395