زگیل تناسلی عامل سرطان دهانه رحم

زگیل تناسلی عامل سرطان دهانه رحم

زگیل تناسلی در اثر عفونت با ویروس HPV ایجاد می شود و به صورت ضایعات صورتی یا به رنگ گوشت و به شکل تخت یا گل کلم تظاهر پیدا می کند. این ویروس از طریق تماس پوستی از فرد بیمار به افراد سالم سرایت می کند و بنابراین از طریق تماس جنسی نیز انتقال می یابد. ویروس عامل زگیل تیپ های مختلفی دارد که برخی از این تیپ ها بی خطر بوده و فقط ضایعه پوستی ایجاد می کنند ولی انواع پرخطر این ویروس در پیدایش سرطان دهانه رحم و مقعد و دیگر سرطان های دستگاه تناسلی نقش دارند. واکسن HPV می تواند در برابر بعضی از تیپ های پرخطر ایمنی ایجاد می کند.

منبع:

http://www.webmd.com/sexual-conditions/ss/slideshow-std-pictures-and-facts

http://tele-teb.com

دسته بندی :

پوست، مو و زیبایی


نویسنده :

زهره فرهمند


تاریخ انتشار :

14 آذر، 1395