آیا ابتلا به بعضی از بیماریهای مقاربتی با HIV مرتبط است

آیا ابتلا به بعضی از بیماریهای مقاربتی با HIV مرتبط است

افرادی که به بیماری های مقاربتی نظیر هرپس تناسلی، سوزاک و سیفلیس مبتلا می شوند؛ در معرض خطر ابتلا به HIV نیز هستند و یا ممکن است همزمان به این ویروس نیز آلوده باشند. زیرا رفتار پرخطر و یا موقعیتی که شخص را در معرض خطر سایر بیماری های منتقل شونده با تماس جنسی قرار می دهد، در مورد HIV نیز صدق می کند و حتی می تواند این خطر نسبت به بیماری های مقاربتی دیگر بیشتر باشد. علاوه بر این وجود زخم و آسیب های پوستی که در اثر عوامل بیماری زای دیگر ایجاد می شود، می تواند به ویروس HIV کمک می کند تا راحت تر وارد بدن شود.

منبع:

http://www.cdc.gov/std/hiv/stdfact-std-hiv.htm

http:// tele-teb.com

دسته بندی :

عمومی


نویسنده :

زهره فرهمند


تاریخ انتشار :

16 آذر، 1395