گیاه گوتوکولا، مرهمی برای خارش پوست

گیاه گوتوکولا، مرهمی برای خارش پوست

استفاده از گیاه آب قاشقی یا گوتوکولا به صورت استعمال خارجی می تواند خارش پوست را تسکین ببخشد. برای اطمینان بهتر است از کرم ها و یا عصاره تجاری آن استفاده کنید؛ در هنگام استفاده از عصاره پنج قسمت آب را با یک قسمت عصاره آماده مخلوط نموده و به محل پوست خارش دار بمالید.

منبع:

http://www.besthealthmag.ca/best-looks/skin/natural-home-remedies-eczema/

http://tele-teb.com

دسته بندی :

پوست، مو و زیبایی


نویسنده :

زهره فرهمند


تاریخ انتشار :

18 آذر، 1395