برای ۱۲ ساعت آشپزخانه را تعطیل کنید

برای ۱۲ ساعت آشپزخانه را تعطیل کنید

پس از صرف شام ظرف ها را بشویید، میز را جمع کنید، برق را خاموش کنید و اگر لازم شد کابینت ها و یخچال را قفل کنید. خوردن شبانه و دیروقت، کالری دریافتی کل روز را به طور قابل توجهی افزایش می دهد؛ به طوری که اگر اسنک و تنقلات آخر شب را حذف کنید، در روز ۳۰۰ کالری یا حتی بیشتر را از رژیم خود می کنید که حدودا برابر با ۱۵ کیلو کاهش وزن در سال خواهد شد.

منبع:

http://www.rd.com/health/diet-weight-loss/how-to-lose-weight/

http://tele-teb.com

دسته بندی :

تغذیه و تناسب اندام


نویسنده :

زهره فرهمند


تاریخ انتشار :

22 آذر، 1395