غذاهای آلرژی زا اگزما را در کودکان شدیدتر می کنند

غذاهای آلرژی زا اگزما را در کودکان شدیدتر می کنند

بیشتر انواع اگزما ناشی از آلرژی نیستند؛ اما زمانی که واکنش های آلرژی در شخص ایجاد می شود، وضعیت بیماری اگزما نیز وخیم تر خواهد شد. آلرژن ها موادی هستند که معمولاً ضرری برای بدن ندارند، اما سیستم ایمنی ما به آن ها واکنش های غیرمعمول نشان می دهد. کودکانی که اگزما دارند اغلب به غذاهای آلرژی زا مانند سفیده تخم مرغ، گردو و یا حتی شیر، حساسیت و آلرژی نشان می دهند. این غذاها معمولاً علائم بالینی اگزما را در بچه ها شدیدتر می کنند ولی در بزرگسالان این حالت مشاهده نمی شود.

منبع:

http://www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/eczema/treatment-16/eczema-allergies-link

http://tele-teb.com

دسته بندی :

کودکان


نویسنده :

زهره فرهمند


تاریخ انتشار :

05 دی، 1395