عضله بسازید

عضله بسازید

بدن شما به طور پیوسته کالری می سوزاند، حتی زمانی که شما هیچ کاری انجام نمی دهید. سرعت سوزاندن چربی در زمان استراحت در افراد با عضلات بیشتر، بیش از سایرین است. در بدن هر پوند عضله به تنهایی در روز 6 کالری می سوزاند، در حالی که این عدد برای بافت چربی فقط 2 کالری است. این تفاوت کوچک در طول زمان عدد قابل توجهی می شود. به علاوه بعد از ورزش های قدرتی، عضلات در تمام بدن شما فعال می شوند و متوسط نرخ چربی سوزی روزانه را بالا می برند.

منبع:

http://www.webmd.com/diet/ss/slideshow-boost-your-metabolism

http://tele-teb.com

دسته بندی :

تغذیه و تناسب اندام


نویسنده :

هدی دوست محمدی


تاریخ انتشار :

26 اردیبهشت، 1395