پاهایتان را از میخچه محافظت کنید

پاهایتان را از میخچه محافظت کنید

برای پیشگیری از ایجاد و عود میخچه و پینه، پاهای خود را خشک و تمیز نگه دارید و آن ها را از فشارهای محیطی محافظت کنید. جوراب پنبه ای و کفش کاملا اندازه ی پایتان بپوشید. اگر پزشک معتقد است پینه یا میخچه پای شما در اثر ناهنجاری در حرکات یا ساختمان پا یا لگن ایجاد شده است؛ ممکن است برایتان کفش ارتوپدی تجویز کرده و یا جراحی را توصیه کند.

منبع:

http://www.webmd.boots.com/foot-care/corns-calluses-symptoms-diagnosis-treatment?page=3

http://tele-teb.com

دسته بندی :

نویسنده :

زهره فرهمند


تاریخ انتشار :

09 دی، 1395