چگونه کودکان را از نور شدید آفتاب محافظت کنیم؟

چگونه کودکان را از نور شدید آفتاب محافظت کنیم؟

• در حوالی ظهر که اشعه فرابنفش خورشید بیشتر است، کودک را در خانه نگه دارید و در صورتی که خارج از منزل هستند به دنبال یک سایه برایشان باشید تا آنها را از آفتاب سوختگی محافظت کنید.

• لباس آستین بلند و شلوار برای کودکان بپوشانید. لباس خیس حفاظت کنندگی کمتری نسبت به لباس خشک دارد و رنگهای تیره نسبت به رنگ های روشن محافظت کننده تر هستند.

• کلاه دارای نقاب پهن که صورت و گردن را از نور مستقیم حفظ می کند، برای کودک تهیه کنید.

• اشعه فرابنفش می تواند در آینده موجب آب مروارید شود؛ با یک عینک آفتابی سیاه و دور پوشیده که در برابر UVA و UVB محافظت داشته باشد از چشم کودک در برابر نور شدید خورشید محافظت کنید.

• ۳۰ دقیقه قبل از بیرون رفتن کودک از یک ضد آفتاب با فاکتور محافظتی حداقل ۱۵ در برابر UVA و UVB در تمام نواحی صورت و گوش های او استفاده کنید.

منبع:

http://www.cdc.gov/cancer/skin/basic_info/children.htm

http://tele-teb.com

دسته بندی :

عمومی

کودکان


نویسنده :

زهره فرهمند


تاریخ انتشار :

09 دی، 1395