درمان و پیش آگاهی لنتیگو

درمان و پیش آگاهی لنتیگو

لنتیگو لک های قهوه ای مدوری هستند که بیشتر در اثر نور شدید افتاب ایجاد می شوند و از کک مک بزرگترند. لنتیگو به خودی خود خوش خیم و درمان پذیر است. درمان با روش های کرایوتراپی لیزر و کرم های موضعی انجام می گیرد و معمولا موفقیت آمیز خواهد بود. در بیمارانی که لک های آن ها در اثر یک بیماری سیستمیک و داخلی ایجاد شده پیش آگهی و بهبودی ضایعه ی پوستی به شدت بیماری ایجاد کننده بستگی دارد.

منبع:

http://emedicine.medscape.com/article/1068503-overview#a2

http://tele-teb.com

دسته بندی :

نویسنده :

زهره فرهمند


تاریخ انتشار :

12 دی، 1395