خال ها چگونه درمان می شوند؟

خال ها چگونه درمان می شوند؟

اگر درماتولوژیست عقیده داشته باشد که یک خال نیاز به بررسی بیشتر دارد یا باید کاملا برداشته شود، او یا کاملا خال را بر می دارد و یا بخش کوچکی از آن را نمونه برداری می کند تا مورد آزمایش انجام دهد. این یک پروسه ساده است.( توجه کنید که برداشتن بخش کوچکی از خال برای نمونه برداری در صورت سرطانی بودن سبب گسترش سرطان در سطح پوست نمی شود.)

اگر خال سرطانی تشخیص داده شود، درماتولوژیست تمام خال را بر می دارد.


دسته بندی :

پوست، مو و زیبایی


نویسنده :

هدی دوست محمدی


تاریخ انتشار :

26 اردیبهشت، 1395