نکاتی برای تقویت سیستم ایمنی

نکاتی برای تقویت سیستم ایمنی

• به طور متعادل ورزش کنید. ورزش شدید و ناگهانی می تواند برای سیستم ایمنی ما استرس ایجاد کند و بیشتر از آنکه مفید باشد به بدن ضرر برساند.

• همیشه بخندید، احساس های خوب داشته باشید و استرس را از خود دور کنید.

• مقادیر زیادی آنتی اکسیدان مصرف کنید؛ میوه ها و سبزیجاتی که به طور طبیعی رنگ روشن دارند، چای سبز و خانواده توت ها غنی از این مواد هستند و می توانند هم التهاب را کاهش بدهند و هم سیستم ایمنی را تقویت کنند.

منبع:

http://www.alive.com/health/4-immune-boosting-tips/

http://tele-teb.com

دسته بندی :

عمومی


نویسنده :

زهره فرهمند


تاریخ انتشار :

23 دی، 1395