کلوئید به سرطان تبدیل نمی شود

کلوئید به سرطان تبدیل نمی شود

اندازه و شکل کلوئید یا گوشت اضافی پس از ترمیم زخم متفاوت است؛ به طور مثال گوشت اضافی در ناحیه گوش به شکل یک توده گرد و جامد در می آید ولی در شانه و یا سینه تمایل دارد که در سطح پوست گسترش پیدا کند. کلوئید در هنگام تشکیل شدن ممکن است درد یا خارش ایجاد کند و اگر در نواحی مفصلی باشد موجب کاهش توانایی حرکتی شود. درمان بر اساس نوع کلوئید و سن بیمار و شرایط دیگر متفاوت است و با درمان های موثر می توان از درد و خارش و پیشروی گوشت اضافه بخصوص در مفاصل جلوگیری کرد. توده های اضافی ایجاد شده خوش خیم هستند و به سرطان تبدیل نمی شوند.

منبع:

https://www.aad.org/public/diseases/bumps-and-growths/keloids#overview

http://tele-teb.com

دسته بندی :

پوست، مو و زیبایی


نویسنده :

زهره فرهمند


تاریخ انتشار :

25 دی، 1395