روغن های زیبایی - روغن درخت چای

روغن های زیبایی - روغن درخت چای

جوش ملتهب و قرمز زمانی بروز می کند که باکتری ها در داخل خلل و فرج پوست شما به دام افتاده باشند. تحقیقات نشان می دهد که روغن درخت چای کمک می کند تا این باکتری ها از بین برود. در یک آزمایش، این روغن به ژل تکسین دهنده بدون ماده موثره اضافه شد و التهاب بهبود یافت. مطالعه دیگری نشان داده است که این روغن به اندازه بنزوئیل پراکسید که یک ماده موثره بسیار رایج در درمان آکنه است، اثربخش است.

منبع:

http://www.webmd.com/beauty/ss/slideshow-natural-oils-beauty

http://tele-teb.com

دسته بندی :

پوست، مو و زیبایی


نویسنده :

هدی دوست محمدی


تاریخ انتشار :

27 اردیبهشت، 1395