چه وقت ناخن جویدن کودک نگران کننده می شود؟

چه وقت ناخن جویدن کودک نگران کننده می شود؟

گاهی جویدن ناخن نشان دهنده اضطراب بیش از حد کودک است. در صورت مشاهده موارد زیر با پزشک مشورت کنید:

• ناخن های کودک به دلیل جویدن دچار زخم و خونریزی می شود.

• کودک رفتارهای نگران کننده دیگری مثل کندن موها و مژه یا آسیب رساندن به پوست خویش را از خود بروز می دهد.

• کودک خواب آرام و یا کافی ندارد.

• ناخن جویدن کودک به طور ناگهانی بروز کرده و در حال شدت پیدا کردن است.

منبع:

http://www.babycenter.com/0_nail-biting-why-it-happens-and-what-to-do-about-it_66590.bc

http://tele-teb.com

دسته بندی :

کودکان


نویسنده :

زهره فرهمند


تاریخ انتشار :

27 دی، 1395