ماساژ آلوئه ورا برای جای زخم

ماساژ آلوئه ورا برای جای زخم

آلوئه ورا یک گیاه با ارزش و دارای خواص ضد التهابی است که استفاده از آن در سوختگی ها به پیشگیری از ایجاد اسکار و به جا ماندن جای سوختگی کمک می کند و مانع ایجاد گوشت اضافه یا کلوئید در محل زخم می شود. ماساژ پوست با ژل طبیعی آلوئه ورا در ترمیم مناسب سوختگی ها و زخم های تازه که در مراحل اولیه ایجاد اسکار هستند موثر می باشد.

منبع:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25003428

منبع عکس:

http://www.wikihow.com/Remove-Keloid-Scars-at-Home

http://tele-teb.com

دسته بندی :

نویسنده :

زهره فرهمند


تاریخ انتشار :

30 دی، 1395