خال ها در طول زندگی

خال ها در طول زندگی

خال ها زائده ایی هستند که معمولا به رنگ قهوه ای یا سیاه روی پوست دیده می شوند. آنها می توانند در هر جایی ظاهر شوند به تنهایی یا گروهی.

بیشتر خال ها در اوایل کودکی در سی سال اول زندگی فرد نمایان می شوند. داشتن 10 تا 40 خال در بزرگسالی طبیعی است.

با گذشت سال ها خال ها معمولا به آهستگی تغییر می کنند، بزرگ می شوند و/یا تغییر رنگ می دهند. گاهی مو روی خال رشد می کند. گاهی خال ها هیچ وقت تغییر نمی کنند و حتی برخی از آنها به مرور زمان محو می شوند.

منبع:

http://www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/guide/moles-freckles-skin

http://tele-teb.com

دسته بندی :

پوست، مو و زیبایی


نویسنده :

هدی دوست محمدی


تاریخ انتشار :

22 فروردین، 1395