آیا می توان سوخت و ساز بدن را افزایش داد؟

آیا می توان سوخت و ساز بدن را افزایش داد؟

افزایش سوخت و ساز بدن یکی از آمال افراد با اضافه وزن در سراسر دنیا است. اما این که بدن شما با چه سرعتی کالری می سوزاند به عوامل زیادی بستگی دارد. مثلاً برخی از مردم سوخت و ساز سریع را به ارث می برند، مردان حتی در هنگام خواب بیشتر از زنان کالری می سوزانند، و برای بیشتر مردم متابولیسم بعد از چهل سالگی پیوسته کاهش می یابد. گرچه شما نمی توانید سن، جنس یا ژنهایتان راتغییر دهید اما خوشبختانه راه های دیگری برای افزایش سوخت و ساز بدن وجود دارد.

منبع:

http://www.webmd.com/diet/ss/slideshow-boost-your-metabolism

http://tele-teb.com

دسته بندی :

تغذیه و تناسب اندام


نویسنده :

هدی دوست محمدی


تاریخ انتشار :

27 اردیبهشت، 1395