جوش های سرسفید، سرسیاه و کیستی

جوش های سرسفید، سرسیاه و کیستی

• جوش های سرسفید زمانی ایجاد می شوند که چربی، سلول های مرده و میکروب ها درون منافذ بسته در زیر پوست به دام می افتند و یک برآمدگی سفید و سفت به وجود می آورند.

• جوش های سرسیاه وقتی پدید می آیند که مواد گفته شده به بیرون راه پیدا می کنند و در معرض هوا قرار می گیرند و در نتیجه در مجاورت اکسیژن هوا سیاه می شوند.

• جوش های کیستی هنگامی به وجود می آیند که مواد داخل فضای بسته روزنه حبس می شوند و در بافت اطراف آن قرمزی و التهاب و درد ایجاد می کنند. در موارد آکنه شدید کیستی این جوش ها به صورت کیسه های پر از مایع در می آیند و بدون درمان مناسب ممکن است اسکار باقی بگذارند.

منبع:

https://www.uhs.umich.edu/acne

http://tele-teb.com


دسته بندی :

پوست، مو و زیبایی


نویسنده :

زهره فرهمند


تاریخ انتشار :

06 بهمن، 1395