نوع پوست خود را مشخص کنید

نوع پوست خود را مشخص کنید

برای این که بتوانید از پوست خود به خوبی مراقبت کنید؛ در ابتدا باید نوع پوست خود را با توجه به موارد زیر مشخص نمایید.

• پوست خشک: خشن، فلس مانند و پوسته پوسته است

• پوست چرب: براق، روغنی و دارای منافذ درشت است

• پوست ترکیبی : در مناطقی مانند گونه ها خشک و در نواحی دیگر مثل پیشانی، بینی و چانه چرب است.

• پوست حساس: در اثر استفاده از بعضی مواد آرایشی دچار سوزش، سوختگی یا خارش می شود.

• پوست طبیعی : از نظر چربی متعادل است و به چیزی حساسیت نشان نمی دهد.

منبع:

http://www.webmd.com/beauty/ss/slideshow-skincare-routine

منبع عکس:

http://www.noviderm.com/eng/information/12968/different-skin-types

http://tele-teb.com

دسته بندی :

پوست، مو و زیبایی


نویسنده :

زهره فرهمند


تاریخ انتشار :

07 بهمن، 1395