چه میزان پیاده روی به تناسب اندام کمک می کند؟

چه میزان پیاده روی به تناسب اندام کمک می کند؟

پیاده روی حتی اگر به صورت قدم زدن کوتاه مدت باشد نیز به تناسب اندام کمک می کند. مطالعات نشان می دهد زنانی که هر روز سه بار و هر بار به مدت ده دقیقه پیاده روی سریع انجام می دهند و یا نیم ساعت پیاده روی سریع در روز دارند؛ چربی های اضافی بدنشان کاهش پیدا می کند و دارای تناسب اندام بهتری هستند.

منبع:

http://www.medicinenet.com/walking/article.htm

http://tele-teb.com

دسته بندی :

تغذیه و تناسب اندام


نویسنده :

زهره فرهمند


تاریخ انتشار :

08 بهمن، 1395