پیشگیری از عفونت با ویروس آنفلوآنزای پرندگان

پیشگیری از عفونت با ویروس آنفلوآنزای پرندگان

از تماس مستقیم و غیر مستقیم با منابع آلودگی با ویروس نظیر لاشه پرندگان وحشی و اهلی و مدفوع پرندگان پرهیز کنید. کسانی که با پرندگان آلوده تماس داشته داشته اند؛ می توانند جهت پیشگیری داروهای ضد آنفلوآنزا دریافت کنند. واکسن آنفلوآنزای فصلی از عفونت با آنفلوآنزای پرندگان ممانعت نمی کند؛ اما می تواند خطر ابتلا به عفونت همزمان با ویروس آنفلوآنزای انسانی و پرندگان را کاهش بدهد.

منبع:

http://www.cdc.gov/flu/avianflu/avian-in-humans.htm

http://tele-teb.com

دسته بندی :

عمومی


نویسنده :

زهره فرهمند


تاریخ انتشار :

15 بهمن، 1395