مواد سرطان زا چه موادی هستند؟

مواد سرطان زا چه موادی هستند؟

بیماری سرطان در اثر تغییراتی که در برخی از ژن ها اتفاق می افتد ایجاد می شود. عوامل محیطی مانند مواد شیمیایی، دود سیگار و پرتوفرابنفش خورشید که به ژنوم انسان آسیب می رسانند، در ایجاد سرطان نقش دارند. شاید دوری کردن از بعضی عوامل مثل دود سیگار و یا اشعه خورشید آسان باشد؛ اما در بسیاری از موارد دیگر کنترل آن مشکل است؛ به طور مثال ممکن است عوامل خطرناک در هوایی که تنفس می کنیم، آب و غذایی که می خوریم و یا موادی که به دلایل شغلی با آن ها تماس داریم موجود باشند. بعضی از موادی که سرطانزایی آن ها به اثبات رسیده است و به احتمال خیلی زیاد سلامتی انسان را تهدید می کنند شامل دود سیگار، آفلاتوکسین (کپکی در پسته، بادام زمینی، ذرت، سویا و گندم رشد می کند) ، دود ذغال، فلز نیکل و گرد چوب هستند.

منبع:

https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/substances

منبع عکس:

http://inhabitat.com/supreme-court-halts-obamas-limits-on-power-plant-emissions/coal-fired-power-plant-emissions

http://tele-teb.com

دسته بندی :

عمومی


نویسنده :

زهره فرهمند


تاریخ انتشار :

17 بهمن، 1395