قبل از ورزش صبحگاهی قهوه بنوشید

قبل از ورزش صبحگاهی قهوه بنوشید

نوشیدن قهوه قبل از ورزش صبحگاهی می تواند سرعت و کیفیت فعالیت بدنی را افزایش دهد و به شما کمک کند تا قدرت لازم برای یک ورزش پر تعریق را کسب کنید. پیش از ورزش صبحگاهی از نوشیدن یک تا دو فنجان قهوه داغ لذت ببرید.

منبع:

http://www.alive.com/lifestyle/7-reasons-to-finally-make-time-for-morning-exercise/

http://tele-teb.com

دسته بندی :

تغذیه و تناسب اندام


نویسنده :

زهره فرهمند


تاریخ انتشار :

26 بهمن، 1395