خال های خود را دستکاری نکنید

خال های خود را دستکاری نکنید

هیچ وقت سعی نکنید خودتان در خانه خال پوستی را بردارید و یا حتی آن را دستکاری کنید. دستکاری کردن خال در خانه ممکن است با خطرهای زیر همراه باشد:

• اگر خال شما سرطانی باشد بقایای خال که در پوست می ماند ممکن است انتشار پیدا کند.

• زخم یا ضایعه پوستی ناشی از دستکاری اسکار باقی بگذارد.

• محل خال زخمی دچار عفونت شود.

منبع:

https://www.aad.org/public/diseases/bumps-and-growths/moles#treatment

منبع عکس:

http://www.wikihow.com/Remove-Moles-Without-Surgery

http://tele-teb.com

دسته بندی :

پوست، مو و زیبایی


نویسنده :

زهره فرهمند


تاریخ انتشار :

08 اسفند، 1395