اگر موهای زیبایی ندارید منابع آهن و پروتئین خود را بررسی کنید

اگر موهای زیبایی ندارید منابع آهن و پروتئین خود را بررسی کنید

سلول های مو بسیار سریع رشد می کنند و از اولین سلول هایی هستند که در اثر تغذیه نادرست و یا فقر غذایی آسیب می بینند؛ چون وجود موها برای حفظ حیات شخص ضروری نیست و بنابراین بدن آنها را در اولویت دریافت مواد مغذی قرار نمی دهد. اولین قدم برای مراقبت از مو، توجه بیشتر به رژیم غذایی روزانه از نظر وجود منابع کامل آهن و پروتئین است.

منبع:

http://food.ndtv.com/beauty/how-to-maintain-healthy-hair-the-hacks-youve-been-missing-out-on-1217364

http://tele-teb.com

دسته بندی :

پوست، مو و زیبایی


نویسنده :

زهره فرهمند


تاریخ انتشار :

18 اسفند، 1395