زائده های گوشتی کوچک چه هستند؟

زائده های گوشتی کوچک چه هستند؟

زایده گوشتی کوچک یک توده کوچک است که توسط یک ساقه از پوست آویزان است.این زائده ها خطرناک نیستند. آنها معمولا در گردن، قفسه سینه، پشت، زیر بغل، زیر سینه، یا در ناحیه کشاله ران دیده می شود. این زائده ها معمولا در زنان دیده می شود، به خصوص در زنان چاق یا مسن.

زائده های گوشتی کوچک معمولا هیچ دردی ندارند. گرچه ممکن است وقتی چیزی مثل لباس، جواهرات به آنها گیر می کند، آزاردهنده باشند.

زائده های گوشتی کوچک چگونه درمان می شوند؟

درماتولوژیست شما این زائده های کوچک را با تیغه جراحی یا با سرما (فریز کردن زائده) یا با الکتروسرجری(سوزاندن با جریان برق) برمیدارند.


دسته بندی :

پوست، مو و زیبایی


نویسنده :

هدی دوست محمدی


تاریخ انتشار :

28 اردیبهشت، 1395