مراقبت های پیش از بارداری (بخش دوم)

مراقبت های پیش از بارداری (بخش دوم)

ترک سیگار: سیگار کشیدن در خانم های باردار منجر به مشکلاتی مانند تولد نوزاد نارس، کمبود وزن نوزاد در زمان تولد، سندرم مرگ ناگهانی نوزاد، مشکلات تنفسی و خش خش سینه ی نوزاد می شود. دود سیگار افراد دیگر نیز برای شما مضر هست بنابراین از اطرافیان خود که سیگاری هستند خواهش کنید در نزدیک شما سیگار نکشند.

ترک مصرف الکل: اگر باردار هستید و یا می خواهید باردار شوید، مصرف الکل می تواند به نوزاد شما آسیب برساند.

منبع:

http://www.nhs.uk

http://tele-teb.com

دسته بندی :

زنان و زایمان


نویسنده :

پروانه صنعتی


تاریخ انتشار :

28 اسفند، 1395