زمانی که می فهمید باردار هستید

زمانی که می فهمید باردار هستید

اولین زمانی که بارداری خود را می فهمید ممکن است احساس شادی، هیجان، شوک زدگی و ناراحتی به شما دست دهد. این احساس در هر فرد متفاوت می باشد ولی اگر از باردار شدن خود آنقدر که تصور می کردید خوشحال نشدید نگران نباشید چراکه احساسات عجیب در این زمان حتی وقتی مدت ها برای باردار شدن منتظر بوده باشید شما را غافلگیر خواهند کرد.

بسیاری از این حالت به علت تغییرات هورمونی است و حتی اگر الان نگران و مضطرب هستید این حس شما تغییر خواهد کرد. با پزشک متخصص و مامای خود در این مورد صحبت نمایید.

منبع:

http://www.nhs.uk

http://tele-teb.com

دسته بندی :

زنان و زایمان


نویسنده :

پروانه صنعتی


تاریخ انتشار :

28 اسفند، 1395