افتادگی رحم

افتادگی رحم

افتادگی رحم مشکلی است که معمولا بعد از زایمان های مکرر به وجود می آید. رباط و عضلات رحم، مثانه و واژن را در محل خود درون لگن نگه می دارند. حال اگر این عضلات و رباط های حمایت کننده، ضعیف یا در اثر کشیدگی شل شوند رحم جا به جا ‌شده، به داخل مجرای واژن افتادگی پیدا می کند و به دیواره واژن فشار می آورد. پرولاپس یا افتادگی رحم معمولا در زنان پس از دوران یائسگی رخ می دهد؛ یعنی زمانی که حداقل یک یا دو مورد زایمان طبیعی داشته اند. برای تشخیص این بیماری از روش هایی همچون تست پاپ اسمیر، آزمایش‌ادرار، سونوگرافی‌یا سی تی اسكن‌لگن‌، بیوپسی‌آندومترو پیلوگرافی‌داخل‌وریدی‌(كه‌روشی‌جهت‌بررسی‌كلیه ها و مجاری‌ادراری‌ با تزریق‌ماده‌حاجب‌در جریان‌خون‌است‌) استفاده می شود. بیشتر آزمون ها باید برای‌رد كردن‌سایر اختلالات‌انجام‌گیرند.

منبع:

http://www.nhs.uk

http://tele-teb.com

دسته بندی :

زنان و زایمان


نویسنده :

پروانه صنعتی


تاریخ انتشار :

28 اسفند، 1395