سندرم تخمدان پلی کیستیک

سندرم تخمدان پلی کیستیک

سندرم تخمدان پلی کیستیک یک اختلال هورمونی است که میلیون ها زن را تحت تاثیر قرار می دهد. هورمون های زنانه و مردانه در بدن همه ی افراد وجود دارد. در این نوع سندرم هورمون مردانه در بدن زن بیشتر شده و موجب اختلال در عملکرد تخمدان قاعدگی نامنظم می شود. این سندرم می تواند موجب کیست شده و نیز یکی از علل شایع ناباروری می باشد.

منبع:

http://www.webmd.com/women/ss/slideshow-pcos-overview?ecd=soc_tw_170309_cons_ss_pcosoverview

http://tele-teb.com

دسته بندی :

زنان و زایمان


نویسنده :

پروانه صنعتی


تاریخ انتشار :

05 فروردین، 1396