اگزمای پلک در کودکان می تواند به علت دود سیگار باشد

اگزمای پلک در کودکان می تواند به علت دود سیگار باشد

دود سیگار می تواند باعث ایجاد و یا تشدید علائم اگزما در کودکان شود. اکثر کودکان وقتی در معرض دود سیگار قرار بگیرند، دچار اگزما در پلک ها می شوند و یا علائم التهاب و اگزمای بدن در آنها عود می کند. برای کنترل اگزما مطمئن شوید که کسی در مجاورت کودکتان سیگار نمی کشد.

منبع:

https://www.aad.org/public/diseases/eczema/eczema-resource-center/triggers/indoor-triggers

منبع عکس:

http://www.whattoexpect.com/first-year/baby-care/baby-skin-care/eczema.aspx

http://tele-teb.com

دسته بندی :

کودکان


نویسنده :

زهره فرهمند


تاریخ انتشار :

06 فروردین، 1396